ÚvodNovinkyReferencieKontakt
 
 
 

Softwarové

aplikácie

ToHoS, s.r.o., TOHOS.NET, s.r.o., Internetové aplikácie, intranetové aplikácie, software, Webhosting, registrácia domén, IT outsourcing, c3, dotNET, SQL
 
 
 

Webhosting

IT outsourcing

ToHoS, s.r.o., TOHOS.NET, s.r.o., Internetové aplikácie, intranetové aplikácie, software, Webhosting, registrácia domén, IT outsourcing, c3, dotNET, SQL
Podmienky používania

Podmienky použitia


1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom webových stránok http://www.tohos.sk (ďalej len “stránky”) je ToHoS, s.r.o. v spolupráci s TOHOS.NET, s.r.o. (ToHoS, s.r.o. sa ďalej označuje len “Spoločnosť”).

2. Všeobecné ustanovenia

Účelom tohto dokumentu (právnych podmienok) je poskytnúť návštevníkom stránok informácie o podmienkach použitia stránok. Každý návštevník stránok je povinný oboznámiť sa s týmto dokumentom a použitím stránok vyjadruje svoj súhlas s podmienkami, ktoré sú v ňom uvedené.

3. Obsah stránok

Obsah stránok má výlučne informatívny a prezentačný charakter. Spoločnosť vyvíja náležíte úsilie, aby obsah stránok a informácie na stránkach uvedené boli bezchybné, neposkytuje však žiadnu záruku ich bezchybnosti.

4. Ochrana duševného vlastníctva

Dizajn stránok a najmä ich obsah sú duševným vlastníctvom Spoločnosti pričom akékoľvek a všetky práva k týmto predmetom duševného vlastníctva sú vyhradené. Akékoľvek použitie vizuálneho obsahu, informácií, obchodných značiek a ochranných známok, ktoré sú na stránkach uvedené alebo zobrazené, najmä nie však výlučne kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie vizuálneho obsahu, informácií, obchodných značiek a ochranných známok je zakázané a trestné bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.

5. Použitie obsahu stránok

Obsah stránok môže byť použitý iba v súlade s podmienkami tohto dokumentu (právnych podmienok) a v súlade s podmienkami aplikovaných všeobecne záväzných právnych predpisov. Spoločnosť udeľuje súhlas výlučne na prezeranie, tlačenie alebo uchovanie obsahu stránok na osobnú nekomerčnú potrebu. Akékoľvek iné použitie obsahu stránok, najmä nie však výlučne kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie obsahu stránok alebo jeho časti je zakázané a trestné bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.

6. Zmena stránok

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť obsah stránok, ako aj ukončiť prevádzku stránok.

7. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje návštevníkov stránok, ktoré sú poskytnuté Spoločnosti prostredníctvom stránok, sú poskytnuté výlučne na základe dobrovoľnosti. Spoločnosť nezhromažďuje, neposkytuje tretím osobám ani akýmkoľvek iným spôsobom nespracúva osobné údaje návštevníkov stránok bez predchádzajúce súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

8. Zhromažďovanie a používanie informácii

Pri používaní stránok môžu byť v počítači návštevníka stránok uložené a použité súbory na sledovanie informácií na stránkach. Účelom týchto nástrojov je výlučne analýza a správne fungovanie stránok. Tieto nástroje neslúžia na zhromažďovanie osobných údajov návštevníkov stránok. Väčšina prehliadačov umožňuje odmietnuť tieto nástroje.

9. Zmena právnych podmienok

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť podmienky používania stránok.
ToHoS, s.r.o. © 2009 | Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Mapa stránok | TOHOS.NET, s.r.o. © 2009
15443