ÚvodNovinkyReferencieKontakt
 
 
 

Softwarové

aplikácie

ToHoS, s.r.o., TOHOS.NET, s.r.o., Internetové aplikácie, intranetové aplikácie, software, Webhosting, registrácia domén, IT outsourcing, c3, dotNET, SQL
 
 
 

Webhosting

IT outsourcing

ToHoS, s.r.o., TOHOS.NET, s.r.o., Internetové aplikácie, intranetové aplikácie, software, Webhosting, registrácia domén, IT outsourcing, c3, dotNET, SQL
Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom webových stránok http://www.tohos.sk (ďalej len “stránky”) je ToHoS, s.r.o. v spolupráci s TOHOS.NET, s.r.o. (ToHoS, s.r.o. sa ďalej označuje len “Spoločnosť”).

2. Predslov

Ako návštevník si môžete prehliadať vybrané informácie na webovej stránke bez toho, aby ste zadávali osobné identifikačné informácie. V určitých situáciách vás požiada Spoločnosť o poskytnutie osobných informácií, aby bolo možné ponúknuť vám konkrétnu službu alebo požadované informácie. Pozrite si nižšie našu politiku ochrany súkromia, ktorá vám pomôže pochopiť, ako využívame achránime vaše osobné údaje.

3. Zber vašich osobných údajov

Spoločnosť môže od vás získavať osobné údaje, keď používate vybrané služby, alebo sa zúčastňujete niektorých aktivít na našej webovej stránke (stránkach). Všetky povinné polia s údajmi označujeme hviezdičkou (*) alebo inými podobnými symbolmi. Taktiež môžeme získavať voliteľné informácie za účelom lepšieho pochopenia on-line užívateľských aktivít a/alebo vývoja marketingových odpovedí na mieru. Pri každej požiadavke o voliteľné informácie budete mať možnosť odpovedať, alebo odmietnuť odpoveď.

4. Odhalenie vašich osobných údajov

Spoločnosť spracováva vaše informácie s veľkou opatrnosťou a uvážením a nepredá ani neodovzdá vaše údaje žiadnej tretej strane. Spoločnosť môže využiť akékoľvek osobné informácie, ktoré zadáte na účely identifikácie pri prístupe na webovú stránku. Spoločnosť a všetci členovia našej skupiny firiem si vyhradzujú právo spájať informácie, ktoré získame s údajmi akejkoľvek tretej strany za účelom marketingu, poskytovania služieb a iných podobných aktivít.

5. Bezpečnosť vašich osobných údajov

Spoločnosť sa zaručuje za ochranu bezpečnosti vami poskytnutých osobných informácií. Spoločnosť neumožní žiadnej tretej strane prístup k osobným údajom, ktoré ste poskytli Spoločnosti, bez vášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Spoločnosť využíva vhodné ochranné mechanizmy, technológie a interné postupy na zabezpečovanie bezpečnosti vašich informácií a bránenie akémukoľvek neoprávnenému prístupu k vašim informáciám. Za určitých okolností môže Spoločnosť využívať štandardné mechanizmy SSL a SET na ochranu prenosu vašich osobných informácií.

6. Údržba a riadenie

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek a za akýchkoľvek okolností odstrániť osobné informácie poskytnuté užívateľmi, zákazníkmi alebo získané iným spôsobom. Spoločnosť si taktiež vyhradzuje právo na dočasné alebo trvalé prerušenie alebo ukončenie prístupu ktoréhokoľvek užívateľa k celému alebo časti obsahu webovej stránky bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

7. Kontaktujte nás

A by ste mali akékoľvek otázky súvisiace s vyššie uvedenou politikou ochrany súkromia alebo spôsobom, akým Spoločnosť spravuje osobné údaje, kontaktujte nás priamo prostredníctvom kontaktných detailov uvedených na webovej stránke.
 

ToHoS, s.r.o. © 2009 | Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Mapa stránok | TOHOS.NET, s.r.o. © 2009
14709